Thomas Vints

Burgemeester, Bestuurslid

  • Geboortedatum:

    21 mei 1987

BURGEMEESTER THOMAS VINTS

Functies en bevoegdheden
- Veiligheid en Preventie
- Beleidsplanning
- Strategische stadsbeleid & Innovatiebeleid
- Communicatie & Citymarketing
- Armoede

Thomas is geboren op 21 mei 1987 en groeide op in Beringen. Hij woont er nu met zijn vrouw Maud en hun dochtertjes Roos, Fien en Heleen. Na zijn middelbare studies aan het Sint-Jozefscollege , behaalde hij de diploma’s bachelor in de sociale wetenschappen (2009) en een master in het overheidsmanagement en –beleid (2011) in Leuven.

Zijn politieke interesse en in het bijzonder voor de christendemocratie kreeg hij van thuis mee. Zijn grootvader, Marcel Vints, was vele jaren actief binnen de CVP, eerst als burgemeester nadien als gedeputeerde voor welzijn in Limburg.

Na zijn studies kreeg Thomas het aanbod om in Brussel als vakbondssecretaris aan de slag te gaan bij ACV Openbare Diensten. Hier stond hij in permanent overleg met de verantwoordelijken binnen de Vlaamse overheid inzake arbeidsreglementering, sociale wetgeving, personeelsaangelegenheden en de opvolging van persoonlijke dossiers.

Tegelijkertijd besloot hij, na zijn scoutscarrière, in 2012 de stap naar de politiek te zetten. Steeds met de ingesteldheid om mensen vooruit te helpen en om de problemen te willen oplossen. Dat was zo als groepsleider, maar geldt nog meer in de politiek. Thomas werd meteen verkozen als gemeenteraadslid in Beringen.