Thomas Vints

THOMAS IS SCHEPEN VAN WELZIJN EN EDUCATIE IN DE STAD BERINGEN 

Thomas is geboren op 21 mei 1987 en groeide op in Beringen. Hij woont er nu met zijn vrouw Maud en hun dochtertjes Roos, Fien en Heleen. Na zijn middelbare studies aan het Sint-Jozefscollege , behaalde hij de diploma’s bachelor in de sociale wetenschappen (2009) en een master in het overheidsmanagement en –beleid (2011) in Leuven.

Zijn politieke interesse en in het bijzonder voor de christendemocratie kreeg hij van thuis mee. Zijn grootvader, Marcel Vints, was vele jaren actief binnen de CVP, eerst als burgemeester nadien als gedeputeerde voor welzijn in Limburg.

Na zijn studies kreeg Thomas het aanbod om in Brussel als vakbondssecretaris aan de slag te gaan bij ACV Openbare Diensten. Hier stond hij in permanent overleg met de verantwoordelijken binnen de Vlaamse overheid inzake arbeidsreglementering, sociale wetgeving, personeelsaangelegenheden en de opvolging van persoonlijke dossiers.

Tegelijkertijd besloot hij, na zijn scoutscarrière, in 2012 de stap naar de politiek te zetten. Steeds met de ingesteldheid om mensen vooruit te helpen en om de problemen te willen oplossen. Dat was zo als groepsleider, maar geldt nog meer in de politiek. Thomas werd meteen verkozen als gemeenteraadslid in Beringen.

In 2013 werd Thomas gevraagd om de stafdienst van de nationale voorzitter van CD&V, Wouter Beke, te komen versterken. Hij ging er aan de slag als communicatiemedewerker. Daar begeleidde hij samen met Wouter dossiers die belangrijk zijn voor Limburg. Sinds december 2014 werkt Thomas als provinciaal secretaris voor CD&V Limburg.

Op 1 januari 2016 ging hij aan de slag als schepen van welzijn en educatie.

THOMAS IS VANAF JANUARI 2019 DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN DE STAD BERINGEN!

Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen
T 011 43 02 72
GSM 0487 89 74 83
thvints@gmail.com
www.thomasvints.be

Privé-adres
Kioskplein 21
3582 Beringen

Spreekuren
De schepen houdt zitdag in het administratief centrum, Mijnschoolstraat 88
op afspraak

 Functies en bevoegdheden
- welzijn
- educatie

7de schepen ('16-'18): welzijn en educatie
gemeenteraadslid
Verantwoordelijke communicatie
Schepencollege
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur


Kinderopvang
Gezin
Inburgering - migratie - asielbeleid