Stad Beringen maakt een volledig nieuw mobiliteits- en fietsbeleidsplan op in samenwerking met het studiebureau Mint Nv en het communicatiebureau Common Ground. Schepen Vanhees licht het uitgangspunt van het plan verder toe: “Een stedelijk mobiliteitsplan is een integrale visie op het stedelijk mobiliteitsbeleid. Het schetst waar onze stad de komende jaren naartoe wil op vlak van mobiliteit en wat we daarvoor de komende jaren ook willen doen.  Een mobiliteitsplan vormt het kader waarbinnen alle mobiliteits- en verkeersmaatregelen moeten passen.”, schepen Vanhees gaat verder: “De topics die aan bod komen variëren van parkeren tot snelheid, wegencategorisering, fietsroutenetwerken, het openbaar vervoer, en nog veel meer.”

Enerzijds keuren de stad, de Vlaamse Overheid en de Provincie, het beleid mee goed. Anderzijds, willen we graag beroep doen op de kennis van onze Beringenaren. Burgemeester Thomas Vints is tevreden met het traject: “Door onze inwoners actief te betrekken in de totstandkoming van het beleidsplan, kunnen we eventuele blinde vlekken en ruimtelijke kansen ontdekken. Daarom zijn we recent gestart met een bevraging. Onze inwoners kunnen via mail of telefonisch hun opmerkingen doorgeven. Naast de bevraging, organiseren we – per deelgemeente – participatieavonden waarbij de verschillende topics besproken zullen worden.”

Het fietsbeleid vormt een belangrijk onderdeel binnen het mobiliteitsplan. “We hebben de ambitie om van Beringen een echte fietsstad te maken! Dit plan is een werkinstrument en vormt de basis voor de uitrol van investeringen in fietsinfrastructuur, fietsenstallingen, uitwerken van veilige schoolroutes, enzovoort. De focus ligt hier uiteraard op de veiligheid van de fietser.”, Schepen Vanhees gaat verder: “Onze doelstelling is om de Beringenaar zoveel mogelijk op de fiets te krijgen, vooral in het woon-school, woon-werkverkeer en voor korte verplaatsingen. “
Mail tot en met 30 september jouw ideeën naar mobiliteitsplan@beringen.be, of bel naar het nummer 011 43 03 04 of geef de kansen en knelpunten schriftelijk door aan de dienst Wegen en Publieke Ruimte van de stad Beringen.
Meer info: www.beringen.be/mobiliteitsplan

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties