CD&V heeft gisteren bij fietsenfabrikant Ridley te Beringen het sociaal-economische luik van het partijprogramma voor de verkiezingen van 26 mei uit de doeken gedaan. De partij wil streven om opnieuw bijna een kwart miljoen nieuwe jobs te creëren.

Nationaal voorzitter Wouter Beke licht toe:

Als we erin slagen om de volgende vijf jaar die 237.000 te realiseren, zal de werkloosheidsgraad tot 3% dalen. Dat percentage wordt doorgaans gebruikt als men wil spreken over volledige tewerkstelling.

Die extra belastingsinkomsten en besparingen op uitkeringen moeten opnieuw in de economie gepompt worden namelijk 1 miljard euro voor verdere loonlastenverlaging voor de werkgevers,  en nog eens hetzelde bedraag voor koopkrachtverhoging bij de werknemers.

OVERHEIDSINVESTERINGEN

Waar België het behoorlijk doet op het vlak van de private investeringen, bevinden de overheidsinvesteringen zich op een laag niveau. Daarom wil CD&V dat alle overheden samen minimaal 3 procent van het bbp in overheidsinfrastructuur investeren. De prioriteit ligt voor ons bij investeringen in het openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, schoolgebouwen, ziekenhuizen en windturbines op zee.

“We willen deze investeringsgolf geleidelijk op gang brengen door de budgetten gefaseerd te verhogen, met als resultaat een topbedrag aan investeringen in 2024 van €16 miljard.”, zegt Peter Van Rompuy.

BERINGEN

Ook onze burgemeester nam vooraf kort het woord en wenste iedereen welkom te Beringen. We leven immers in een stad die het op economisch vlak goed doet en als voorbeeld kan gesteld worden. Om het met de woorden van Thomas Vints te verwoorden: "Als het goed gaat in Beringen, dan gaat het goed in Vlaanderen".

Wie meer rond het sociaal-economische programma wil weten, klikt best even door naar hier.