In december 2017 ondertekende stad Beringen het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Hiermee engageert de stad zich om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met minstens 40% te doen dalen tegen 2030 en om maatregelen te nemen die onze samenleving beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dit resulteerde in het klimaatactieplan 2030 met diverse acties. Deze week ondertekende de gemeenteraad het LEKP of Lokaal Energie- en Klimaatpact. 

“Het LEKP van de Vlaamse overheid werkt rond vier werven: vergroening, energie, vervoer en regenwater. Dit pact sluit aan op ons klimaatactieplan waarin de stad reeds zwaar investeert. Het pact komt dus bovenop ons klimaatactieplan”, vertelt schepen van Milieu Tijs Lemmens, “Als stad bepalen we zelf naar welke doelstellingen van het pact de budgetten gaan. Voor de financiering komt de helft van Vlaanderen, de andere helft betaalt de stad.” 

“Concreet plannen we bebossingsprojecten verspreid over het grondgebied en vergroenen de begraafplaatsen. Daarnaast initiëren we de opmaak van een warmtezoneringsplan dat aangeeft in welke wijken warmtenetten haalbaar zijn. Ook zet de stad in op collectieve, energetische wijkrenovatieprojecten met begeleiding op maat en dit in samenwerking met onze partners Dubolimburg, Stebo, het sociaal verhuurkantoor, het OCMW, RIMO en het Huurderssyndicaat. In de cité van Beringen-Mijn is dit nu bijvoorbeeld lopende. Overigens vervatten we de langetermijnvisie die die de stad heeft op het gebruik van regenwater in het hemelwaterplan”, vervolgt schepen Lemmens. 

Verder zit een fietsbeleidsplan in de pijplijn en lopen er enkele onthardingsprojecten zoals de Lutgartsite en het Jeugdpad in Koersel waar de stad het verharde plein van zo’n 25 op 100 meter onder handen neemt.