Stad Beringen haalt Europees project binnen

In het voorjaar 2018 diende de stad Beringen een projectdossier in bij het Europees Sociaal Fonds. Dit gebeurde in partnerschap met Turkse Unie en Unie Turkse Verenigingen en ondersteuning vanuit RIMO-Limburg. Onlangs werd bevestigd dat het dossier goedgekeurd werd voor een bedrag van 210.000 euro.

Het ingediende project kadert in de Europese en Vlaamse AMIF-doelstellingen en heeft als doel om in te zetten op het versterken van de niet-Europese burgers in Vlaanderen.
“De stad  wil met dit project een actief en gedeeld burgerschap realiseren voor personen die niet tot de Europese Unie behoren, de zogenaamde derdelanders. In Beringen is deze groep immers van enige omvang,” zegt schepen Thomas Vints.

Enerzijds zal lokaal ingezet worden op het benoemen van drempels die er voor zorgen dat het deelnemen aan de samenleving niet altijd lukt. Anderzijds zal gezocht worden naar oplossingen om deze drempels weg te werken. Deze uitdaging zal de basis vormen voor een stadsbreed gesprek met geïnteresseerde Beringenaren met als doel de voorstellen af te toetsen op hun haalbaarheid. Finaal is het de opzet de voorgestelde oplossingen te vertalen naar lokale beleidsvoering. Voor de uitvoering van deze onderdelen wordt gerekend op Turkse Unie van België en Unie Turkse Verenigingen. Als erkende federaties hebben ze voldoende kennis van de doelgroep en van werkbare methodieken om dit traject aan te vatten.

Eén van de elementen waarop ingezet zal worden, is de uitbouw van een lokaal vrijwilligerswerk waarbij diversiteit haar plek heeft.  Hoe kunnen we er voor zorgen dat ook vrijwilligers met een andere origine zich thuis voelen in de desbetreffende organisatie.  Of een meerwaarde kunnen zijn bij één of ander initiatief op buurt- of straatniveau, bijvoorbeeld optreden als fietsbrigadier.

Het project loopt tot 30 april 2020. Voor de uitvoering kan men rekenen op een budget van 210.000 euro. Van de stad en van de projectpartners wordt geen financiële inbreng verwacht, vanzelfsprekend wel inhoudelijke input en de nodige ‘drive’ om een succesvol traject af te leggen, besluit toekomstig burgemeester Thomas Vints.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.