Het OCMW van Beringen werkt elke dag met veel passie aan het garanderen van een menswaardig bestaan voor elke Beringenaar. Deze dienstverlening wordt uiteraard grondig gecontroleerd door de inspectiediensten van de hogere overheden.

De medewerkers van onze dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg staan dag in dag uit klaar om iedereen bij, die niet in voldoende mate kan instaan voor het huishoudelijk werk (boodschappen, maaltijden bereiden, was en strijk, schoonmaak,…) of de persoonlijke verzorging (hulp bij wassen, aankleden, haarverzorging,...).

“In het kader van continuïteit en flexibiliteit kreeg ook onze dienst een inspectie.  Met terechte fierheid mogen we stellen dat onze dienst deze inspectie met glans doorstaan heeft,” stelt OCMW-voorzitter Hilal Yalçin. “Zowel op het vlak van informatie voor onze gebruikers, het naleven van gemaakte afspraken, de bereikbaarheid van medewerkers -  ook buiten de werkuren, samenwerking met andere hulp- en zorgverleners, de duidelijkheid van de facturen, als op het vlak van crisishulp, acute en juiste zorg op het juiste moment kregen wij enkel maar positieve opmerkingen.”

Ook het kinderdagverblijf Bambi kreeg de inspectie over de vloer. Er werden heel wat steekproeven uitgevoerd op de aangerekende dagprijs, over de personeelsbezetting en de aanwezigheden van de kinderen. Ook het huishoudelijk reglement, de schriftelijke overeenkomst en het organisatorisch management werden onder de loep genomen.

“Met een grote fierheid kan ik stellen dat ook hier op geen enkel punt inbreuken of tekorten vastgesteld zijn,” zegt Hilal Yalçin.

En ook de sociale dienst ontspringt de dans van inspectie door de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijk Integratie niet. De sociale dienst kreeg laatst een zeer positieve beoordeling van de inspectie na de controle van de aanvragen verwarmingstoelage alsook de toegekende steun in kader van participatie en sociale activering. Eveneens controleerde de inspectie de omgang van de sociale dienst met de ‘knipperlichten’. Een dossier krijgt een knipperlicht op het moment dat de informatie die het OCMW doorgeeft niet coherent is met de informatie die het OCMW ter beschikking heeft door middel van KSZ-stromen (Kruispuntbank Sociale Zekerheid). Ook hier slaagde de dienst met glans.

“Onze medewerkers staan dagelijks paraat om de Beringenaar op de best mogelijke manier verder te helpen. De resultaten van deze inspecties zijn uitstekend en voor ons een stimulans om ook in de toekomst verder op de juiste wijze en met dezelfde inzet en overtuiging ten dienste te staan van onze inwoners. Ik wil alle OCMW-medewerkers dan ook van harte feliciteren met deze puike resultaten,” besluit Hilal Yalçin.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.